TRANG CHỦ > Tin Cổ Đông

  • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

  • Đăng lúc: 07-07-2016 10:29:00 AM - Đã xem: 373

  • Ngày 23 tháng 04 năm 2016, lúc 8h 30' tại Hội trường Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn, lầu 1 số 18A Đinh Tiên Hoàng, Q.1 Tp.HCM, Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại
     Xem thêm