Cập nhật tiến độ dự án CITIALTO 07/2021

Ngày cập nhật: 06/07/2021

Dự án CITIALTO có quy mô 2 block căn hộ với tổng số 675 căn do Công Ty Cổ Phần Kiến Á làm Chủ đầu tư.

Cập nhật tiến độ dự án CITIALTO 07/2021

Cập nhật tiến độ dự án CITIALTO 07/2021

Tin tức khác