Khu Nhà Ở Cát Lái Lô
B1 - 10 (Lavila Đông Sài Gòn 2)

Địa chỉ công trình: Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú

DT sàn XD/GFA: 13.777 m2

Tầng cao: 4 tầng cao

Số căn: 52 căn biệt thự

Xem chi tiết

Khu Nhà Ở Cát Lái Lô
B1 - 10 (Lavila Đông Sài Gòn 2)

Địa chỉ công trình: Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú

DT sàn XD/GFA: 13.777 m2

Tầng cao: 4 tầng cao

Số căn: 52 căn biệt thự

Xem chi tiết
Khu nhà ở Cát Lái Lô B1 - 12

Khu nhà ở Cát Lái Lô B1 - 12

Địa chỉ công trình: Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long

DT sàn XD/GFA: 4.762 m2

Tầng cao: 4 tầng cao

Số căn: 14 căn biệt thự

Xem chi tiết

Khu Nhà Ở Phước Kiển
(Lavila Nam Sài Gòn 1)

Địa chỉ công trình: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển

DT sàn XD/GFA: 63.362 m2

Tầng cao: 4 tầng cao

Số căn: 218 căn biệt thự

Xem chi tiết

Khu Nhà Ở Phước Kiển
(Lavila Nam Sài Gòn 1)

Địa chỉ công trình: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển

DT sàn XD/GFA: 63.362 m2

Tầng cao: 4 tầng cao

Số căn: 218 căn biệt thự

Xem chi tiết
Khu Nhà Ở Phước Kiển 
(Lavila Nam Sài Gòn 2)

Khu Nhà Ở Phước Kiển
(Lavila Nam Sài Gòn 2)

Địa chỉ công trình: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lavila Phước Kiển

DT sàn XD/GFA: 61.070 m2

Tầng cao: 3 tầng cao

Số căn: 268 căn biệt thự

Xem chi tiết