Khu Liên Hợp Văn Phòng – 
Thương Mại – Chung Cư Và Thể Thao 
Phúc Yên (Phúc Yên 1 & Phúc Yên 2)

Khu Liên Hợp Văn Phòng –
Thương Mại – Chung Cư Và Thể Thao
Phúc Yên (Phúc Yên 1 & Phúc Yên 2)

Phuc Yen Office - Apartment - Commercial - Sport Complex (Phuc Yen 1 & Phuc Yen 2) (Basement & Main Building)

Khu Liên Hợp Văn Phòng – 
Thương Mại – Chung Cư Và Thể Thao 
Phúc Yên (Phúc Yên 1 & Phúc Yên 2)

Địa chỉ công trình: 31-33 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Phúc Yên

Đơn vị TVGS: Công ty Apave Việt Nam

DT sàn XD/GFA: 84.671 m2

Tầng cao: 2 tầng hầm, 18 tầng cao

Số căn hộ: 582 căn hộ

Các dự án khác