KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh:
04/07/2019
KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh: "CITISOHO là lựa chọn lý tưởng dành cho người trẻ”

Với tôi, mảng xanh luôn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để tôi có thể sáng tạo và hoàn thành tốt nhất các công việc của mình. Vì lẽ đó, tại các công trình do MIA DESIGN STUDIO thiết kế, mảng xanh bao giờ cũng có một vị trí quan trọng và CITISOHO cũng không ngoại lệ…