Lễ Khởi Công Công Trình Phúc Yên 2

Ngày cập nhật: 04/07/2019

 Quy mô xây dựng:

  - Diện tích xây dựng: 1.800 m2

  - Diện tích sàn xây dựng: 39.826 m2

  - 2 tầng hầm + 18 tầng

  - Chức năng: Căn hộ chung cư + Thương mại - Văn phòng:

                      + Thương mại - Văn phòng: Từ tầng 1-5

                      + Căn hộ: Từ tầng 6-18

Lễ Khởi Công Công Trình Phúc Yên 2

Lễ Khởi Công Công Trình Phúc Yên 2

Tin tức khác