Lô N, J, C & D Thuộc Dự Án 
Khu An Phú – Bình Khánh

Lô N, J, C & D Thuộc Dự Án
Khu An Phú – Bình Khánh

An Phu – Binh Khanh Project (Plot N, J, C&D)

Lô N, J, C & D Thuộc Dự Án 
Khu An Phú – Bình Khánh

Địa chỉ công trình: P. An Phú – Bình Khánh, Q.2, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc

Số lượng đơn nguyên: 7 khối nhà (Nhà G, F, D, E, A, B, C)

DT sàn XD/GFA: 210.651 m2

Tầng cao: 18 tầng cao

Số căn hộ: 1.844 căn hộ

Các dự án khác