Trường Đại Học Quản Lý và Công Nghệ TPHCM

Trường Đại Học Quản Lý và Công Nghệ TPHCM

Trường Đại Học Quản Lý và Công Nghệ TPHCM

Giai đoạn 1: Công trình CREATIVE TOWER

Diện tích đất: 15.902 m2

Diện tích xây dựng: 2.011 m2

Quy mô: 1 tầng hầm - Diện tích sàn: 2.653 m2

                9 tầng cao - Tổng diện tích sàn: 14.231 m2

Bao gồm: Văn phòng, Lớp học, Hội trường, Khu đa năng, ...

 

 

 


Tiến độ thi công 08/2022

Các dự án khác