Cập nhật tiến độ công trình Trường Đại Học và Quản Lý Công Nghệ TPHCM 05/2021

Ngày cập nhật: 26/06/2021

Cập nhật tiến độ thi công công trình Trường Đại Học và Quản Lý Công Nghệ TPHCM 05/2021

 

 

 

 

Cập nhật tiến độ công trình Trường Đại Học và Quản Lý Công Nghệ TPHCM 05/2021

Cập nhật tiến độ công trình Trường Đại Học và Quản Lý Công Nghệ TPHCM 05/2021

Tin tức khác