ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 22/05/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Đại hội có:

  • Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng.
  • Đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.
  • Đồng chí Đàm Nguyên Thoại – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.
  • Đồng chí Trương Hoàng Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
  • Đồng chí Trần Sỹ Bình – Đảng ủy viên.

Về phía Chi bộ Cosaco có đồng chí Dương Anh Phương – Bí thư Chi bộ cùng 09 đồng chí Đảng viên cùng tham dự.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025; Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần XIII.

Đồng chí Dương Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt “dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương ướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Ngọc Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu, đánh giá cao vai trò của Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu, đánh giá Chi bộ Cosaco đã xây dựng phương hướng hoạt động phù hợp với Công ty cổ phần. Nhiệm kỳ tới Chi bộ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tính Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Dương Anh Phương tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Anh Tuấn về đánh giá những mặt đã làm được, đồng thời đồng chí cũng trao đổi, định hướng, gợi ý một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận làm rõ, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn của chi bộ trong 5 năm tới.

Tại Đại hội, Chi bộ đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Ngọc Thảo được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đồng chí Trần Văn Dũng giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu ra 4 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Tổng Công ty là các đồng chí: Dương Anh Phương, Phạm Ngọc Thảo, Trần Văn Dũng, Nguyễn Bảo Châu.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ông Nguyễn văn Hoàng tặng hoa các Đại biểu được bầu.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã hoàn thành chương trình thành công tốt đẹp.

Lễ chào cờ Bế mạc Đại hội.

Chụp ảnh chung với các Đại biểu Tổng Công ty.

Chụp ảnh lưu niệm các đảng viên tại Đại hội Chi bộ lần thú XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XI  NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tin tức khác